Máy khuấy sơn

Để phục vụ khách hàng sản xuất sơn nước được tốt hơn, hiện nay công nghệ sơn nước triển khai bổ sung hệ thống online để phân phối và cung cấp các loại máy móc phục vụ ngành sản xuất sơn như, máy khuấy, máy phân tán sơn, máy pha màu, máy lắc sơn, thiết bị thí nghiệm trong ngành sản xuất sơn nước... Với chi phí tốt nhất, chế độ bảo hành xuyên suốt. Ngoài ra chúng tôi chuyên chuyển giao công nghệ sản xuất sơn nước với chất lượng đạt chuẩn iso, TCVN...